NB. Saken er nå rettet på VG.no! 

1. Først uttaler du at man må forsikre seg om at høyttalerne dine kan kobles til platespilleren. 

Det er ekstremt få platespillere som kan drive høyttalere direkte. Det finnes riktignok aktive høyttalere med platespillerforsterker, selv vet jeg bare om Klipsch R-15PM, men det er mulig det er fler. 
De aller fleste har heller ikke aktive høyttalere, og dermed kan ikke platespilleren kobles direkte til høyttalerne uansett, men må innom en forsterker enten med innebygget platespillerforsterker (ofte kalt RIAA-trinn) eller først til en separat RIAA og videre til forsterkeren.

2. Så sier du at en hel generasjon høyttalere ble laget uten tanke på LPer fram til for et par år siden. 

Høyttalere har aldri blitt laget med tanke på LP, CD, radio, spolebånd eller kassetter. Høyttalere leverer bare det forsterkeren gir dem, enten forsterkeren sitter i høyttalerne når de er aktive eller som separate forsterkere. Det du tenker på er trolig forsterkere som i et par tiår når vært uten dette RIAA-trinnet jeg nevnte i forrige avsnitt. Forsterkerne har vært rene linjeforsterkere som kun har kunne brukes sammen med signalkilder med høyere utgangssignal enn det som kommer fra platespillerne. pl2-gallery-1.jpg

3. Deretter sier du at de fleste anlegg i dag har inngang for platespillere - og at de fleste gamle høyttalere har det. 

Det første her er heldigvis riktig, men verken dine kunder eller andre sine kunder bør ta det for gitt. Sjekk om forsterkeren virkelig har innebygd RIAA-trinn om det er viktig for deg, og det er også forskjell på RIAA-trinn. Kjøper du en forsterker med riaa-trinn kun for moving magnet-pickuper, men har moving coil-pickup på platespilleren, vil det ikke fungere. Da vil fremdeles utgangssignalet være for lavt til at du vil få god lyd. 
PS: og som jeg har nevnt noen ganger. Gamle høyttalere har ikke inngang for platespiller. 

4. Når det kommer til kvaliteten på platespillere, er det først og fremst prisen som avgjør, sier du. 

At prisen avgjør kvaliteten på platespilleren er i beste fall upresist. Du får definitivt bedre kvalitet på platespillere om du legger mer penger i det, men det har ingen ting med prisen isolert sett å gjøre. Derimot med at de ulike delene som platespilleren er bygd opp av, har høyere kvalitet, og at feilmarginene på f eks motoren til platespilleren er mindre. Sånt koster. Men som alle andre steder kan man risikere at det finnes bedre og billigere, så dyrere pris er ikke alltid det samme som bedre kvalitet. 

5. Platespillere koster mellom 1000 og 5000 kroner, sier du. 

Det er kanskje det rareste utsagnet jeg har hørt på år og dag når det gjelder platespillere. I sterk konkurranse med at de kan kobles direkte til høyttalere. Selvsagt finnes det mange platespillere i denne prisklassen, men siden du selv nevner Rega, som jeg er enig i er en bra platespillerprodusent, så er det jo bare to av modellene deres som havner i den priskategorien. En norsk platespiller laget av Audiostone, kostet f eks en million kroner. Uten pickup, og selv den beste Regaen koster jo mange ganger den prisen du har satt som tak. 

6. Jeg vil si at 70 prosent av lyden kommer fra høyttalerne og 30 prosent fra platespilleren, er ditt neste gullkorn.

Altså, med mindre du bruker Klipsch R-15PM som jeg har nevnt tidligere, eller en annen aktiv høyttaler som kan avspille de lave signalene fra en platespiller, så vil det ikke komme noe særlig lyd fra høyttalerne i det hele tatt, og kablene fra platespillerne er ofte terminert med rca-plugger. Du må gjerne vise med hvilke vanlige høyttalere disse kablene med disse pluggene kan kobles i. Her er du nok en gang dessverre fullstendig på jordet, og driver ikke veiledning av kunder, men komplett (ordspill tilsiktet) villedning av dem. Du må som tidligere nevnt nesten alltid ha en forsterker og/eller et RIAA-trinn. Siden det også skal inn i lydkjeden, vil det også påvirke lyden. Men du opererer kanskje med mer enn 100 prosent? xtension9_4.jpg

7. Platespilleren kan kobles til Sonos Connect Amp, påstår du.

Ja, det kan den, men ikke direkte med mindre platespilleren har innebygd RIAA-trinn. Rega som du anbefaler har det ikke. Dermed må du ha en ekstern platespillerforsterker/RIAA-trinn mellom platespilleren og Sonos-forsterkeren. Er du klar over graden av villedende rådgivning du holder på med her? Folk kan jo kjøpe Sonos i god tro, og oppleve at de ikke får lyd fra platespilleren. Jeg er skremt over inkompetansen som fremvises.

Mvh

Roy Ervin Solstad
Musikk- og hifi-journalist i Stereo+

 

Komplett/VG-saken kan leses her!