Foto: DALI og Ståle Winterkjær

Vi savner høyttalernyheter som er betalbare for folk fleste, men foreløpig får vi ta til takke med spennende nyheter som DALI EPIKORE. Vi har ennå ikke fått noen nøyaktig pris på EPIKORE, men det antydes at prisen lander på rundt 40 000 Euro. Det er fortsatt betydelig, men likefullt en spennende prisklasse - hvis du har klart å hente ut det meste av lyden fra KORE. Fraværet av forvrengning og den utrolig klare og gjennomsiktige lyden til KORE kommer selvsagt ikke av seg selv, men med mye av den samme teknikken både i kabinett og elementer, gir håp om at dette kan være noe helt spesielt. Epikore 600x600.png

EPIKORE 11 er med å markerer DALI sitt 40 års jubileum, og med tallet "11" etter navnet er det all mulig grunn til å forvente seg at EPIKORE-serien vokser seg større. Hvis ikke hadde de kanskje bare kalt den EPIKORE?

Høyttaleren er et 4,5 veis-design, og har fått helt nye elementer fra topp til bunn, og disse er SMC (Soft Magnetic Compound) Generasjon 2. Magnetene i SMC-elementene er presset sammen av et granulat som er oksydert på utsiden, og magnetsystemet leder derfor ikke strøm. Det fører til langt mindre forvrengning og en mer lineær drift av spole/membran. Vi kjenner selvsagt igjen Dali sin hybrid-diskant med en 35mm softdome og en 10x55mm bånddiskant.
Mellomtonen er en 6,5tommers i papir og som er forsterker med trefibre som er blitt typisk for DALI. For å få dette til å krype langt nok ned i bassen og samtidig holde forvrengningen nede, er det benyttet hele fire åttetommers basser som spiller ut i det DALI kaller for Dual Flare bassporter. Åttetommerne er selvsagt også basert på magneter med SMC Gen-2. Delefilteret er helt nytt, og har fått komponenter av høy kvalitet. 

Høyttalerne blir tilgjengelige i tre "high gloss" finisher og vil bli lansert etter sommeren. 

Mer info: www.hifiklubben.no