music_hall_maxwell.jpgMaxwell sin hjemmeside står det at MX-produktene er spesiallaget for Maxwell, og at det bare er i Maxwell sin butikk og i andre såkalt sertifiserte Maxwell-butikker man får kjøpt disse produktene. Dokumentasjon på hva slags modifikasjoner som er gjort, og ikke minst hvem som har gjort modifikasjonene har manglet, til tross for at Maxwell har blitt oppfordret til dette ved gjentatte anledninger. 

Spørsmål til produsentene
Stereo+ tok derfor på seg oppgaven med å skaffe slik dokumentasjon. Det gjorde vi ved å spørre produsentene av de MX-modifiserte produktene. Vi ønsket å få svar på om produsenten kjente til at produktene ble solgt i Norge i modifisert versjon, om de kjente til hva som var gjort av modifikasjoner, om dette var akseptabelt for produsenten, også i forhold til garanti- og service-ansvar, samt om det var fabrikken selv som lagde de modifiserte MX-produktene for Maxwell, slik den norske importøren ved flere anledninger har hevdet.

Ingen visste
Fem av produsentene har svart oss. Det er Chario fra Italia, Music Hall fra USA, German Maestro fra Tyskland, Legacy fra USA og Sintron fra Tyskland som står bak både Vincent og Dynavox. Ingen av disse produsentene kjente til at deres produkter ble solgt i MX-modifiserte versjoner i Norge, og samtlige har avvist at den produksjonen har foregått på deres fabrikker. 
Høyttalerprodusenten Chario sier at de avsluttet samarbeidet med Maxwell for over ett år siden.
- Er det ikke litt rart at en distributør som er så viktig at det blir laget spesialversjoner til dem, ikke en gang er nevnt på listen vår over distributører, spør Alessandro Migliorini i Chario retorisk. 

Nektes nye produkterskjermdump-epost-Roy-Hall.jpg

Roy Hall, president i Music Hall, skriver i en epost til Stereo+ at de ikke lager MX-produkter for Maxwell. 
- Hvis han hadde spurt om å få modifisere våre produkter, hadde han fått nei. Han har heller ikke lov til å selge modifiserte Music Hall-produkter med vår logo og navn på, understreker han. 
Music Hall-presidenten har nå bedt den europeiske distributøren stoppe all forsyning av Music Hall-produkter til Maxwell. 
- Vi tar selvsagt ikke ansvar for garanti og service på modifiserte produkter, påpeker Roy Hall. 
Høyttalerprodusenten Legacy sier det siste paret de solgte til Maxwell var i 2011. 
- De har heller aldri bestilt store volum av oss, men vi har aldri laget eller kjent til disse modifikasjonene.  Er det gjort endringer på delefilter eller intern elektronikk, vil ikke garantien vår gjelde, sier Doug Brown, visepresident i salgsavdelingen til Legacy Audio. 

vincent_maxwell_sd.jpgRingte Maxwell
Både Sintron (Vincent/Dynavox) og German Maestro ville gjerne snakke med Sveinung Vindheim i Maxwell før de ønsket å svare på Stereo+ sine spørsmål, men som de tre andre, avviste de at MX-modifiseringen ble gjort av dem. 
- Vi har snakket med Mr. Vindheim og han har forklart oss hva han har gjort av endringer. Det var en fullt forståelig forklaring, så vi kommer ikke til å foreta oss noe drastisk med distributørsitasjonen i Norge, sier Oliver Schmidt, administrerende direktør i German Maestro. 
De ser derfor ingen grunn til å gå bort fra garanti- og service-ansvaret på German Maestro-produktene.
Det samme gjelder Sintron. 
- Hans versjoner er forskjellige fra våre standardversjoner. Han har blant annet byttet internkabling og sikringer i produktene. Disse modifikasjonene er det Vindheim selv som har foretatt og er ansvarlig for, men modifikasjonene vil ikke endre CE-merkingen eller garantien på produktene, sier Christian Fröhling i Sintron.

Bedre kabinettgermanmaestro_maxwell_sd.jpgAlle disse produsentenes påstander rimer dårlig med det Sveinung Vindheim i Maxwell sier om modifikasjonene og hvordan de er blitt til. 
- Chario gjorde en ve

sentlig produksjonsforbedring på høyttalerkassene for å møte det norske markedet, men det kan det være vanskelig for Chario å innrømme, siden andre distributører også f

ølger med. I tillegg har mine modeller gjennomgått en varmebehandling og en modifisering av membranene, skriver Vindheim i en epost til Stereo+. 
Han har et restlager med MX-modifiserte høyttalere fra Chario som han har intensjoner om å selge ut. 
- Er et noen av dem som ikke holder mål, vil jeg luke ut dem, poengterer han. 

skjermdump-epost-GM.jpgByttet nesten alt
Med German Maestro-høyttalerne er det derimot ikke gjort noen forbedringer med kabinettet. I stedet er alt annet byttet ut, skal man tro Sveinung Vindheim.
- Det som er endret i forhold til den tyske modellen er alt utenom selve høyttalerkassen. Elementene har en annen underleverandør og det bygges derfor andre delefilter-samlinger. Jeg viderefører dette i Norge med å tilføre eksternkabling og bygger da dette om til en komplett fullfrekvent tokanals høyttalerpakke. I tillegg får pakken en varmebehandling og elementene gjennomgår ei re-coating, sier han. 

- Modifisert av Sintron
Vincent-modifikasjonene sier Vindheim er et samarbeid mellom Sintron som produsent og ham selv.
-  Jeg har hatt besøk fra produsenten i forkant av produksjonen, der jeg utbroderte hva slags lydsignatur jeg ønsket. Uten dette hadde det vært uaktuelt å begynne med import av standard Vincent-produkter. Hva - og hvordan Sintron gjør dette, er deres interne teknologi, som jeg ikke har tilgang til, men hadde jeg hatt enda større produksjonstall, ville MX-modifikasjonen ha framkommet på frontskriften på apparatene. Jeg selv gjør i tillegg en del modifiseringer med kablinger, sikringer, og valg av delkomponenter innenfor CE-godkjenningen. I tillegg benytter jeg varmebehandling av aktive og passive del-komponenter, i motsetning til Electrocompaniet som bruker nedkjølingsteknologi på komponenter, forklarer han.
Han peker samtidig på at når det gjelder Advance Acoustics, Teac, Dual, Dynavox og Synthesis er det gjort tilsvarende modifikasjoner som MX-modifiseringen på Vincent-produktene. 
På en del andre produkter som blant annet Sugden, Adcom, Acoustic Solid og Origin Live er MX-modifiseringene kun gjort av ham selv. Det er også en del merker han selger som det ikke er gjort noe med. 

Står for garantien selv
Sveinung Vindheim i Maxwell sier til Stereo+ at garanti- og reklaSmasjons-ansvaret er det Maxwell selv som står for. Firmaet gir også en utvidet garanti på to år til produkter over 10.000 kroner. Maxwell sine kabler har fem års garanti. Når det gjelder CE-merking er MX-produktene også godt innen regelverket, ifølge Vindheim. 
Snakket med Music Hall
I en tråd på nettforumet Hifisentralen, har Vindheim skrevet at han har snakket med Music Halls president Roy Hall om modifikasjoner. Til Stereo+ presiserer han at det var hans tidligere samarbeidspartner, Trond Seland, som drev Maxwell sin butikk i Kristiansand, som hadde stått for kontakten med Roy Hall.
- Jeg har hatt Trond Seland til å ta den direkte kommunikasjonen med Roy Hall. Der har det vært direkte utviklingsarbeid med blant annet DAC-25.2/3. Jeg har selv sett denne kommunikasjonen foregå, sier Vindheim. 
Han sier han vil fortsette å selge Music Hall med MX-modifiseringer. 
- Det er for å gjøre det klart at produktet jeg selger er tunet og modifisert til det norske markedet. Jeg har gjort endring i enkelte komponent-toleranser, elektroeffektiviteten i kretser, sikringer, sikringsholdere, kabler og termineringer. Endringene påvirker ikke CE-godkjenningen, og jeg står fullstendig ansvarlig for dem, fastholder han. 

chario_maxwell_sd.jpgAvviser Music Hall-samarbeid
I mange år samarbeidet Trond Seland med Sveinung Vindheim om å selge og importere hifi på Sør- og Sør-Vestlandet. Seland drev Maxwell i Kristiansand, og var også ansvarlig for mye av kontakten med produsentene bak agenturene Maxwell-butikkene førte. Det inkluderer Music Hall som Vindheim hevder Seland samarbeidet med for å oppgradere Music Hall-produkter til MX-standard. Det avviser Seland. 
- Jeg har hatt flere hyggelige samtaler med Roy Hall, gjerne akkompagnert av Halls medbrakte singelmalt. Jeg har bygget og oppgradert flere dacer tidligere, men kan ikke erindre å ha gjort noe annet med enn å oppgradere til bedre rør i bufferet på Music Hall. Dacen har opamp i utgangen, men før det et dobbeltrioderør som 1:1-buffer. Det er mulig jeg har diskutert rørtyper med Roy Hall, men kan ikke ta det i farten. Dersom jeg skulle modifisert en Music Hall-dac etter mitt skjønn, så hadde jeg gått løs på mer enn ett bufferrør. Om rørbytte er å anse som en modifisering får være opp til hver enkelt, sier, sier Seland. 

Farveklatt
Sørlendingen forteller at han startet å jobbe for Sveinung Vindheim da han var 15 år gammel.
- Det var helt fantastisk å få jobb i en flott hifi-butikk fylt av ekte entusiasme og gode produkter. Generøsitet og entusiasme har blitt utøst overfor meg fra Sveinung gjennom mange år. Det er jeg takknemlig for. Sveinung er en farveklatt, og jeg liker farveklatter. Dersom deres undersøkelser viser at denne farveklatten ikke har rent mel i posen, er det synd, for det er mye positivt å hente ellers, sier Seland om sin gamle samarbeidspartner. 
Ukjent med MX-versjoner
Hva de eventuelle MX-modifikasjonene består i, kjenner han ikke til. 
- Det jeg ser i dag av produkter fra Maxwell ligner på produkter jeg var med på å importere tidligere, men jeg kan ikke hverken attestere eller motattestere på hvilken måte MX-versjonene arter seg. Jeg er ikke, fra min tid med Maxwell, kjent med spesialversjoner på disse a la MX, fortsetter han. 
Han mener slike spesialversjoner i tilfelle må være av relativt ny dato.
- Dersom MX-produktene er noe spesielt utover det som er levert fra underleverandører så er dette noe som er utført som modifisering eller avtalt spesialtilpasset fra produsent etter at jeg sluttet samarbeidet, påpeker han. 

konkurs.jpg- Gjør noe riktig
Maxwell-innehaveren virker uansett ikke bekymret. 
- Jeg tror at der er et vakuum etter å overta mine agenturer i markedet, i hvert fall får jeg til stadighet beskjed om det fra mine produsenter, som mener at jeg gjør noe svært riktig, avslutter Sveinung Vindheim.
Maxwell Hifi AS er for øvrig begjært konkurs av Skatt Vest. Saken skal opp i tingretten i Stavanger 16. september. Vindheim sier dette om stevningen.

- Tall fra min regnskapsfører viser at Skatt Vest skylder meg vel kanskje over 500.000 kroner, sier han.

Er produktene modifisert?
Mange av MX-produsentene har ikke svart på Stereo+ sine henvendelser, men ingen av dem som har gjort det, har kjent til modifikasjonene før vi tok kontakt. Derfor har verken de eller Stereo+ annen dokumentasjon på at produktene er modifisert, enn Maxwell sine egne påstander om modifisering. Hvis det Trond Seland, tidligere kompanjong av Sveinung Vindheim, hevder er riktig, må Vindheim ha startet med å modifisere produktene for få år siden. Ifølge Seland ble det nemlig ikke gjort MX-modifiseringer på Maxwell sine produkter fram til deres samarbeid ble avsluttet for 2,5-3 år siden. 
Stereo+ skulle gjerne hatt bedre dokumentasjon på disse modifikasjonene også. Vi har spurt Maxwell om bilder av modifikasjonene som er gjort på produktene og også bilder av hvordan produktet så ut før modifiseringen, men dette har vi ikke lykkes med å få tak i. 
 

Derfor håper vi på hjelp fra deg som har kjøpt et MX-modifisert produkt. Hvis du kan ta nærbilder av innmaten av produktet, høyttalerelementene og eventuelt delefiltrene, så kan vi i Stereo+ få produsentene til å se på bildene og sammenligne dem med sine originalprodukter. Bildene kan sendes til redaksjonen@stereopluss.no

Da vil vi endelig kunne få parkert diskusjonen om gåten rundt MX-modifiseringene til Maxwell Hi-Fi i Stavanger.