I år tilbyr vi to annonseformer på denne siden i forbindelse med messen.

Egenproduserte artikler

Du skriver din egen artikle og sender den til tom@stereopluss.no

Format: Word dokument

Bilder: JPG (Inntil 5 bilder, hvorav 1 merkes som hovedbilde)

Pris: Kr 1.450 eks mva

Bannerannonse

Annonsetidsrom: Fra 1. august til 30. september

Størrelse 350 x 150 pixler

Format: JPG, PNG eller GIF

Vil du ha en enkel logoannonse, så send din logo til tom@stereopluss.no

Pris early bird (juli 2018) kr 750 eks mva

Pris 1. august - messestart kr 950 eks mva