Mange mener at franske Metronome lager noen av verdens beste cd-spillere og digitalkonvertere. Det har de gjort helt siden 1987. Top-of-the-line-produktene til Metronome selges under merkenavnet Kalista, og nå har franskmennene funnet ut at de skal feire sitt eget 30-årsjubileet med en spesialversjon av deres Kalista Dreamplay cd-drivverk og Kalista DAC. Settet produseres selvsagt i et svært begrenset opplag, og det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at de har satt begrensningen til kun 30 sett. Noen vil nok føle begrensningen når de hører prisen på 75.000 dollar. Om det dukker opp noen i Norge er vel usikkert, men frister det med en cd-rigg til denne prisen, så er PM Audio på Sørlandet, norsk importør.

www.pmaudio.no