For første gang siden International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) i Norge begynte å registrere salg av musikk, selges det nå mer vinyl-plater enn cd-plater her i landet. Mens det første halvår i 2017 ble solgt cd-plater for drøyt 21 millioner kroner, sank det med over 34 prosent til drøyt 13,8 millioner kroner første halvår i år. For vinyl er det derimot en liten oppgang fra 17,9 til i overkant av 18,3 millioner kroner. Markedsandelen til musikk i fysisk format synker imidlertid i samme periode fra 11,1 til 9,2 prosent. Også kjøp av nedlastet musikk har en negativ utvikling fra 3,4 til 2,3 prosent. Vinneren er strømmetjenestene som økte fra 85,5 til 88,5 prosent markedsandel og solgte for nesten 316 av de drøyt 356,5 millioner kronene som det ble solgt musikk for første halvår i 2018. Det er så godt som identisk med totalsalget året før. Norsk musikk utgjorde for øvrig 19,1 prosent av den solgte musikken i årets seks første måneder, melder IFPI Norge på sine nettsider.

Også i USA stuper cd-salget. Der er nedgangen på nesten 42 prosent, men salget av cd-plater på nesten 246 millioner dollar i årets første halvår er fremdeles høyere enn de nesten 199 millioner dollar som vinyl-salget utgjør. I USA utgjør strømming av musikk 75 prosent og nedlastet musikk 12 prosent, ifølge Recording Industry Association of America.