Reference 160M er en helt ny konstruksjon hvor Audio Research har optimalisert audio-kretsløpene, og gitt den nye 4-lags kretskort med kortere signalveil og færre og bedre komponenter. Disse er for øvrig til dels spesialdesignet og produsert for Audio Research, og bidrar til en ytelse som i følge konstruktørene setter en ny standard i prisklassen. Reference 160M er bestykket med 4 stk KT150 utgangsrør som er testet gjennom 48 timer før de måles og matches individuelt. 

Den nye Reference 160M er en helt ny konstruksjon fra Audio Research, med unikt design og i følge firmaet selv - unik lydkvalitet. De fire KT150 -rørene gir ikke mindre enn 150 watt, og alt er selvsagt fullbalansert. Du kan velge mellom Ultralinear eller Triode-drift som med sine noe ulike lydmessige egenskaper oppgis å gi stor fleksibilitet i forhold til effektbehov, men også til personlig preferanser og musikksmak. Effekten er konservativt oppgitt til 150 watt i Ultralinear og 75 watt i Triode-drift. De som kjenner Audio Research fra før kan sikkert bekrefte holdbarheten i de påstandene. 

Med en pris på kr 164.900 pr stk vil Reference 160M være et prismessig gunstig alternativ til Reference 250 SE. Reference 160M forventes til lager i løpet av juni måned. Her er det altså bare å stille seg i kø! Bare husk på at du behøver to.....

mer info: www.mono.no