Da er det eneste som står igjen at vi kan finne produkter som er enkelt tilgjegnelige i markedet, og som kan håndtere MQA. Det har Bluesound tydeligvis forstått, og melder nå at de vil komme med en gratis firmware-oppgradering for både alle deres produkter ( som også inkluderer førstegenerasjons-produktene deres). Når denne oppgraderingen kommer er det ikke sagt så mye om, men vi antar at den vil komme rett før eller omtrent samtidig meg at Tidal lanserer streaming i dette formatet. MQA kommer som sagt også på Tidal, men etter ryktene å dømme er dette noe forsinket. Kanskje det ikke er noen særlig mening å lansere dette før Bluesound, og andre, har fått orden på MQA-oppdateringene sine. 

Det kommer også stadig nye meldinger om kompatible enheter fra andre steder, og HTC har allerede demonstrert mobiltelefonen One A9 med streaming av MQA-filer.