Mohican er en CD-spiller som kjører en AKM DAC med 16bit/44.1kHz oppløsning, og kun det. Denne er tweeket og justert optimalt for å spille CD-formatet, og har en digitale filtrering som ikke ville vært mulig hvis det også skulle vært tilpasset høyoppløste formater. I tillegg gir dette mulighet til å ha et meget kompakt print for DAC-delen med korte signalbaner. 

Drivverket er laget av Sanyo og er laget spesielt for å spilel CD-plater, og ikke DVD-er eller CD-rom. Hegel har laget egne servo-kretser for at signalet skal bli minst mulig påvirket rett etter at signalet er lest fra CD-en. Hvis det er noen som skulle finne på å kjøpe den som et rent drivverkt, har Hegel utstyrt den med en 75ohm BNC-utgang. Denne er ekte 75ohm, noe som sjelden er tilfelle med andre spillere med tilsvarende kontakt. 

Artikkelen fortsetter under bildet! 

Mohican_Black_Front.jpgDen analoge delen er identisk, eller nesten identisk til den som sitter i HD30. Den har vi allerede testet med stort hell, så dette lover godt. Også de lavtstøyende strømforsyningene er med over i Mohican. 

Noe helt nytt er at CD-spilleren har fått SoundEngine. Det er Hegel sin patenterte krets som oppdager og eliminerer forvrengning i signalkretsløpet. I Mohican er det riktignok benyttet på en litt annen måte. Nemlig for å redusere faseproblemer og støy i de digitale kretsene - altså en form for jitter. Ved å benytte SoundEngine til å rense opp i den lille kretsen som driver DAC-ens masterklokke har Hegel klart å presse ned støygulvet ytterligere, sammenliknet med HD30. 

I følge Hegel overrasker Mohican ved å være avslappet og veldig naturlig, nærmest flytende i lyden, og helt strippet for digitale artifakter. 

Denne må helt åpenbart testes i løpet av sommeren! 

Prisen forventes å bli i området rundt 50.000.-, men husk at det er den siste CD-spilleren du noensinne kommer til å kjøpe. 

For mer info: www.hegel.com eller www.soundgarden.no